Влез за потребители

Кој е вклучен?

Во овој момент на сајтот има 0 потребители и 0 гости.

Миладиновци: Български народни песни

Етнографија на Македонија

Македония - Сборник от документи и материали

137 години од смртта на Васил Левски

19 февруари 2010

На 19 февруари 2010 година, по повод годишнината од смртта на Васил Левски, Амбасадата на Република Бугарија во Република Македонија и Бугарскиот културно-информационен центар организираа полагање на цвеќиња пред неговиот барелеф пред зградата на амбасадата. По тој повод, говор одржа г-н Евгени Кирилов, пратеник во Европскиот парламент. Присуствуваа и членови на Бугарскиот културен клуб - Скопје.


Г-н Ангел Ангелов, в.д. амбасадор на Република Бугарија во Скопје и г-н Евгени Кирилов, пратеник во Европскиот парламент, пред барелефот на Васил Левски.


Разговор меѓу г-н Ангел Ангелов, г-н Евгени Кирилов и Адмирал Валентин Гагашев, Висок воен претставник на НАТО во Република Македонија.

Кратка информација за Васил Левски и неговиот придонес кон македонското ослободително движење:

137 години изминаха от гибелта на Васил Левски, останал още в съзнанието на признателния български народ като йеродякон Игнатий – апостолът на свободата. Един велик българин, който посвети и отдаде целия си живот в името на една общобългарска кауза, а именно - свободна родина.

Показателни за това са и думите му: „... ако спечеля, печеля за цял народ, ако изгуба, губа само мене си.”, с които младият български революционер встъпва в редовете на борбата, създавайки Вътрешната революционна организация (ВРО) по – късно обединена с БРЦК на Л. Каравелов (29 април – 4 май 1872 г.).

БРЦК се превръща в двигател на българското революционно движение, който работи с пълна сила за вдигането общонародно освободително въстание, което да сложи край на османската тирания. Големи грижи се полагат дейността на организацията да се разшири и в Македония. С тази задача е нагърбен именно Апостолът, който на общо събрание на БРЦК през 1872 г. в Букурещ е упълномощен като главен апостол на „цяла България, Тракия и Македония”. Левски се среща с дейци от Македония и ги посвещава в революционното дело. За това свидетелства Михаил Г. Костенцев. Прокламации за учредяване на комитети са дадени на учителите Георги Христов в Крива Паланка, Михаил Ковачев в Щип, в Струмица на В. Стоянов, в Сер на Ст. Салганджиев, в Мелник — на учител, родом от с. Гайтаново. Овен това са разпространени прокламации в Тиквеш, Прилеп, Охрид и Струма. По този начин българските революционери в Македония наследяват пряко идеите на Левски и БРЦК, за да могат двайсетина години по – късно да основат славното ВМРО. Потвърждение на това са и думите на Даме Груев: „Мислехме да създадем организация по подобие на революционната организация в България преди Освобождението, да действаме по примера на Ботев, Левски, Бенковски и др.”


Амбасадата на Република Бугарија во Скопје. На десната страна се наоѓа барелеф на Христо Ботев.

AdaptiveThemes