Влез за потребители

Кој е вклучен?

Во овој момент на сајтот има 0 потребители и 1 гостин.

Миладиновци: Български народни песни

Етнографија на Македонија

Македония - Сборник от документи и материали

004

004

Од лево кон десно: г-н Кирил Рамбабов, член на клубот од Штип, г-н Дејан Танчовски, член на Управниот одбор, г-н Лазар Младенов, претседател на БККС, г-н Ангел Даскалов, член на клубот од Струмица, г-н Георги Андонов, симпатизер на клубот од Струмица и г-н Ристо Тасев, член на клубот од Штип.

AdaptiveThemes