Влез за потребители

Кој е вклучен?

Во овој момент на сајтот има 0 потребители и 0 гости.

Миладиновци: Български народни песни

Етнографија на Македонија

Македония - Сборник от документи и материали

Българи и албанци отбелязват заедно Охридско-дебърското въстание

27 септември 2013


Струга

Навършват се 100 години от едно знаменателно историческо събитие – Охридско-Дебърското въстание на българи и албанци срещу сръбските окупатори на Вардарска Македония, представляващо своеобразен апогей в патриотичния народен порив за свобода и национална независимост.

Въстанието е подготвено и осъществено от група прочути революционери, войводи и стратези на ВМОРО като Петър Чаулев, Павел Христов, Милан Матов, Христо Атанасов, Нестор Георгиев, Антон Шибаков и др., които преговарят с албанските революционери в Елбасан и постигат споразумение за общи действия и съвместно въстание срещу тираничния сръбския режим. Въстанието е обявено в началото на октомври 1913 г. като израз на всенародния протест във Вардарска Македония срещу решенията на антибългарския Букурещки мирен договор от 11 август 1913 година.

По този повод, община Струга, Сдружението на историците-албанци в Р. Македония и Българският културен клуб – Скопие (БККС) организират научна конференция и кръгла маса, които ще се проведат на 28 септември в град Струга и ще обсъдят историческите събития и личностни от времето на въстанието, както и международната обстановка и позицията на така наречените „велики сили“ спрямо съдбата на Македония. В проявата ще участват историци от Албания, Косово, България и Р. Македония.

Българската страна ще бъде представена от доц. д-р Александър Гребенаров, гл.ас. д-р Георги Н. Георгиев и гл.ас. д-р Войн Божинов (Институт за исторически изследвания при БАН), доц. д-р Димитър Тюлеков (Югозападен университет „Неофит Рилски") и Надя Николаева (Държавна агенция „Архиви”).

БККС се надява, че гореспоменатата проява би могла да се превърне в една от първите стъпки за реализиране на Резолюциите на Европейския парламент относно прогреса на Република Македония, където настоятелно се препоръчва страната да отбелязва съвместно със съседните й държави онези исторически събития, които представляват неразделна част от общата им история.

AdaptiveThemes