Влез за потребители

Кој е вклучен?

Во овој момент на сајтот има 0 потребители и 0 гости.

Миладиновци: Български народни песни

Етнографија на Македонија

Македония - Сборник от документи и материали

БККС с апел към премиера Борисов да отстрани нередностите в работата на ДАБЧ

16 февруари 2015


БККС апелира за решително подобряване на взаимодействието с българските общности в чужбина, междуведомствената координация и реда за получаване на българско гражданство по произход

Стоп на хаотичните експерименти с българското гражданство!

Шеф на държавна агенция праща нескопосано "уведомление" до българи в чужбина с риск да въвлече страната в дипломатически скандали.

Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) с един замах (Заповед № 13 от 12.02.2015г.) е отнела правата и на двете организации на българи от чужбина (БКК-Скопие и КИЦ-Босилеград), които от юли 2014г. са подпомагали агенцията при удостоверяване на българския произход на кандидати за българско гражданство. В резултат на това, в регистъра на ДАБЧ на организациите на българи (по смисъла на Закона за българите, живеещи извън Република България) понастоящем гордо се мъдрят 0 (нула) организации!

През 2014г. тогавашното ръководство на ДАБЧ се обръща към организации на българи в чужбина с молба за съдействие при издаването на удостоверения за български произход на граждани на съответните страни, които кандидатстват за българско гражданство. Макар тази периферна дейност да е доста натоварваща за тези организации (имайки предвид крайно ограничените материални ресурсни, с които разполагат), част от тях се отзоват на поканата и подават документи в ДАБЧ. В резултат на тази селекция са одобрени Българският културен клуб – Скопие (БККС) и Културно-информационният център (КИЦ) на българското национална малцинство – Босилеград, които са вписани в регистъра на организациите на българи, живеещи извън Република България със заповеди на председателя на ДАБЧ. Съгласувано и под ръководството на ДАБЧ, двете организации започват да издават удостоверения на българи по произход, но не след дълго се получава огромно разочарование – голяма част от молбите и преписките, окомплектовани с такива удостоверения са блокирани и остават без движение, без никаква причина или обяснение. Това поставя двете организации в крайно неудобно положение пред сънародници и симпатизанти и е тежък удар върху авторитета им, граден с години! Даден е удобен повод на недоброжелателите от властовите структури в Р. Македония и Р. Сърбия да атакуват БККС и КИЦ, представяйки ги като незаслужаваща доверие организации!

Доста скоро след това, БККС и КИЦ са шокирани от т.нар. „уведомление“ от Димитър Владимиров, и.д. председател на ДАБЧ от 14.11.2014 г.. В случая на БККС този неподражаем документ твърди, че „БККС без да е призната за организация на българи, живеещи извън Република България, за поддържане на връзка с тях е вписана в Регистъра на организации на българи живеещи извън Република България, воден от ДАБЧ със Заповед №30 от 04.07.2014г. на и.д. председател на ДАБЧ”.

„От горния текст излиза, че някой в ДАБЧ е извършил своеволие и ни е вписал в регистъра без да имаме право на това. Ако това е вярно, настояваме виновникът да бъде идентифициран и наказан! Как е възможно, да сме вписани без да сме признати, а вписването да е официално оповестено на сайта на ДАБЧ?“, вълнуват се македонските българи. В следващия параграф, обаче, става ясно, че действителната причина е нов правилник, изготвен от ДАБЧ и влязъл в сила на 16.09.2014г., за което нито някой е уведомил българските организации, нито е търсил мнението им.

Македонските българи от БККС възразяват категорично срещу въпросното уведомление и последвалата Заповед на ДАБЧ № 13 от 12.02.2015г. по следните причини:

  • Назидателно-ултимативният тон на документа е крайно неприемлив за кореспонденция между българска държавна институция и чуждестранни неправителствени организации на българи, регистрирани извън територията на Република България по законодателството на чужди държави. Попаднали в ръцете на недоброжелатели или на властите в съответните държави, такива „инструкции от София“ със сигурност биха предизвикали международни скандали и демонизирането на българите като „чужди агенти“ пред обществеността на държавите, където живеят.

  • Уведомлението съдържа ултимативно изискване за промяна в Устава на организациите, както и за изпращане на годишни доклади в ДАБЧ. Такива условия спрямо чуждестранни юридически лица са също тотално неприемливи. „Не получаваме никаква материална помощ от ДАБЧ за да им пишем отчети! Всеки опит за промяна в Устава ни (включително въвеждането на отречения принцип за етнически чисто членство, за което се настоява) може да даде повод за прекратяване на легалното съществуване на БККС – отдавнашна мечта на местните българомразци“, заявява с тревога председателят на БККС Лазар Младенов.

  • Съгласно основен принцип на правото, споменатият нов правилник от 16.09.2014г. не може да има ретроактивно действие и да се прилага за вписвания, извършени далеч преди датата на приемането му. Напълно алогично е, при всяка възможна промяна на правилника, организациите на българите да губят вече придобития си статут, след което да се кандидатират повторно за да бъдат вписвани в регистъра отново и отново.

  • Дефиницията на „българин по произход“ засега не е разработена добре, поради което в процедурата за установяване на български произход има редица неясноти и двусмислия. ДАБЧ би трябвало да се фокусира върху разрешаването на този проблем, вместо да прехвърля отговорности (и дори да вменява вини) на доброволни неправителствени организации.

Имайки предвид всичко това, БККС се е обърнал към министър-председателя Бойко Борисов с апел за отстраняване на допуснатите нередности и за решително подобряване на взаимодействието с българските общности в чужбина, междуведомствената координация и реда за получаване на българско гражданство по произход. За целта ДАБЧ следва да разработи ясна процедура и добре аргументирани критерии за удостоверяване на българския произход на кандидатите за българско гражданство, в строго съответствие с принципите на правото и законодателството на Република България и отчитайки спецификата и условията, при които са принудени да работят организациите на българите в чужбина.

Според БККС, заслужава да се обърне внимание и на идеята за формиране на Постоянна парламентарна комисия за българите в чужбина, което би могло да засили взаимодействието и да подобри координацията между ведомствата и институциите, имащи отношение към българските общности в чужбина.

Прес-съобщение на Български културен клуб - Скопие (БККС)
www.bkks.org

AdaptiveThemes