Влез за потребители

Кој е вклучен?

Во овој момент на сајтот има 0 потребители и 1 гостин.

Миладиновци: Български народни песни

Етнографија на Македонија

Македония - Сборник от документи и материали

Административният съд уважи жалбата на БККС и разпореди ДАБЧ да премахне скандално съобщение от интернет страницата си

6 март 2015


Административният съд - София уважи жалба на БККС против ДАБЧ

Административният съд – София в законния срок уважи жалба на Български културен клуб – Скопие (БККС) против самоволните действия на Димитър Владимиров, изпълняващ длъжността председател на Държавната агенция на българите в чужбина (ДАБЧ), и разпореди ДАБЧ незабавно и безусловно да премахне от интернет страницата си незаконното съобщение, че БККС е заличен от регистъра на признатите от ДАБЧ организации на българите в чужбина, което не само е в противоречие на Административно-процесуалния кодекс (АПК), но и дълбоко уронва престижа на БККС като родоюбива организация на българи от Р. Македония.

БККС припомня, че на 12 февруари 2015 г. и.д. председател на ДАБЧ грубо и незаконно заличи БККС и Културно-информационния център на българите в Сърбия (КИЦ-Босилеград) от регистъра на организациите на българи, живеещи извън Република България. Владимиров и неговите сътрудници оповестяват заличаването на БККС на интернет страницата на ДАБЧ още същия ден, в който публикуват заповедта, без да изчакат законния срок за обжалване.

БККС е удовлетворен от решението на Административния съд, който правилно преценява, че съобщението, публикувано понастоящем на интернет страницата на ДАБЧ, е с невярно съдържание и следва да се премахне незабавно. По този начин, БККС продължава да бъде легално вписана в регистъра на ДАБЧ съгласно Закона за българите живеещи извън Република България (ЗБЖИРБ) до окончателното решение на съда по скандалната заповед на Владимиров. БККС се надява Административния съд също така да уважи жалбата на БККС срещу самата заповед на Владимиров, като я отмени характеризирайки я като недопустим административен произвол.

БККС отново призовава и.д. председател на ДАБЧ Владимиров незабавно да поеме отговорност за незаконните си действия като подаде оставка от заеманата длъжност и се откаже от кандидатурата си за нов председател на ДАБЧ. За БККС е шокиращо и недопустимо председател на ДАБЧ да прекъсва с лека ръка тясното взаимодействие и партньорски отношения между българските институции и патриотични организации на българи, живеещи извън Родината, изграждани с години, труд и последователност. Още по-скандален е ултиматумът на Владимиров БККС да промени устава си и да създаде „етническо чисто“ членство, което е в пълно противоречие с Европейската конвенция по правата на човека (ЕКПЧ) и конституциите на Р. Македония и Р. България. Ако ръководството на ДАБЧ не отмени заповедта, ще се наложи БККС да подаде сигнал към Прокуратурата на Република България за публично подбуждане към дискриминация от страна на Владимиров.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Съобщение на интернет страницата на ДАБЧ относно заличаването на БККС и КИЦ-Босилеград от регистъра на организациите на българи, живеещи извън Р. България:
http://www.aba.government.bg/?show=38&nid=1628

2. Интервю на и.д. председател на ДАБЧ Димитър Владимиров по Българското национално радио (БНР), в което Владимиров за пореден път публично подбужда към дискриминация:
http://bnr.bg/horizont/post/100529466/sanarodnici-ot-makedonia-atakuvaha...

AdaptiveThemes