Влез за потребители

Кој е вклучен?

Во овој момент на сајтот има 0 потребители и 0 гости.

Миладиновци: Български народни песни

Етнографија на Македонија

Македония - Сборник от документи и материали

002

002

Гроб на потполковник Никола Попов. Роден е на 29 септември 1891 год. во село Кара Омур (денес село Смилец, Силистра). Убиен е на 11 август 1916 год. во село Дедели, Струмичко.

AdaptiveThemes