Влез за потребители

Кој е вклучен?

Во овој момент на сајтот има 0 потребители и 0 гости.

Миладиновци: Български народни песни

Етнографија на Македонија

Македония - Сборник от документи и материали

002

002

Средба со доц. Пламен Павлов на која беа разменети мислења за културна соработка. Од лево на десно се: г-н Александар Николич, потпретседател на БККС, доц. Пламен Павлов, г-н Лазар Младенов, претседател на БККС, и г-н Дејан Танчовски, член на раководството на БККС.

AdaptiveThemes