Влез за потребители

Кој е вклучен?

Во овој момент на сајтот има 0 потребители и 0 гости.

Миладиновци: Български народни песни

Етнографија на Македонија

Македония - Сборник от документи и материали

Раководство

Здружението на граѓани Бугарски Културен Клуб – Скопје е основано на 4 мај 2008 година во Скопје, Република Македонија. Приемот и одобрувањето на пријавата се извршени на 21 и 22 мај 2008 година соодветно.

УПРАВЕН ОДБОР

Претседател на Управниот одбор

Лазар Младенов

Потпретседател на Управниот одбор

Мирослав Ризински

Членови на Управниот одбор

Александар Талески

Дарко Арсов

Марија Илиева

Никола Попилиев

Секретар

Иван Младенов

Членови на Надзорниот одбор

Бранко Сандов

Петре Илов

Бошко Илиев

AdaptiveThemes