Влез за потребители

Кој е вклучен?

Во овој момент на сајтот има 0 потребители и 0 гости.

Миладиновци: Български народни песни

Етнографија на Македонија

Македония - Сборник от документи и материали

Туристички поход "Охрид - Дојран 2008", 10-ти ден

23 октомври 2008

Учество во 10-тиот ден од туристичкиот поход "Охрид - Дојран 2008" по повод 90 години од крајот на Првата светска војна. Маршутата го опфаќа преминот Гевгелија - Дојран, преку Богданци и селото Фурка, каде што се наоѓал штабот на генерал Владимир Вазов, брат на поетот Иван Вазов. Благодарение на дејноста на амбасадорот г-н Михо Михов, градот Дојран е збратимен со општина Тројан од Република Бугарија. [види галерија]

AdaptiveThemes