Влез за потребители

Кој е вклучен?

Во овој момент на сајтот има 0 потребители и 0 гости.

Миладиновци: Български народни песни

Етнографија на Македонија

Македония - Сборник от документи и материали

Раководство

Здружението на граѓани Бугарски Културен Клуб – Скопје е основано на 4 мај 2008 година во Скопје, Република Македонија. Приемот и одобрувањето на пријавата се извршени на 21 и 22 мај 2008 година соодветно.

УПРАВЕН ОДБОР

Претседател на Управниот одбор

Лазар Младенов

Потпретседател на Управниот одбор

Александар Николич

Членови на Управниот одбор

Мирослав Ризински

Саве Димитриевски

Љупчо Куртелов

† Тодор Китанчев

Дејан Танчовски

НАДЗОРЕН ОДБОР

Претседател на Надзорниот одбор

Васил Карастојанов

Членови на надзорниот одбор

Ристо Чичовски

Весна Речкоска

AdaptiveThemes