Влез за потребители

Кој е вклучен?

Во овој момент на сајтот има 0 потребители и 0 гости.

Миладиновци: Български народни песни

Етнографија на Македонија

Македония - Сборник от документи и материали

Декларација на Бугарскиот културен клуб - Скопје во врска со енциклопедијата на МАНУ

25 септември 2009

Бугарскиот културен клуб - Скопје објави декларација во врска со енциклопедијата публикувана од МАНУ. Декларацијата беше испратена до повеќе печатени и електронски медиуми, како и до дипломатски претставништва во Република Македонија. [види повеќе]

AdaptiveThemes