Влез за потребители

Кој е вклучен?

Во овој момент на сајтот има 0 потребители и 0 гости.

Миладиновци: Български народни песни

Етнографија на Македонија

Македония - Сборник от документи и материали

Коктел по повод објавувањето на Независноста на Бугарија

23 септември 2009

Членови на Бугарскиот културен клуб - Скопје присуствуваа на коктелот, организиран од Амбасадата на Република Бугарија во Република Македонија, по повод 22 септември - денот на објавувањето на Независноста на Бугарија.

AdaptiveThemes