Влез за потребители

Кој е вклучен?

Во овој момент на сајтот има 0 потребители и 7 гости.

Миладиновци: Български народни песни

Етнографија на Македонија

Македония - Сборник от документи и материали

Лазар Младенов ја коментираше скандалозната енциклопедија на МАНУ

5 февруари 2010

Г-н Лазар Младенов, претседател на Бугарскиот културен клуб, ја коментираше во "Час по България" на СКАТ телевизија скандалозната енциклопедијата на МАНУ и анти-бугарските фалсификати кои се содржат во неа. Г-н Младенов исто така ги објасни идеите на клубот за издавање на фототипно издание на алманах "Македония", како и за создавање на интернет енциклопедија на македонското ослободително движење. Д-р Гребенаров, историчар од Македонскиот научен институт во Софија, предложи негова лична помош и експертска поткрепа на институтите по историја и етнографија при БАН, кои се подготвени да помогнат со многубројни материјали и ресурси за реализација на овие проекти.

Целото видео можете да го симнете од сајтот на СКАТ.

AdaptiveThemes