Влез за потребители

Кој е вклучен?

Во овој момент на сајтот има 0 потребители и 0 гости.

Миладиновци: Български народни песни

Етнографија на Македонија

Македония - Сборник от документи и материали

001

001

Фотографија од гробот на свештеник Илија Габровалиев, кој се наоѓа во дворот на црквата „Св. Спас“ во с. Робово, Струмичко. Дел од надгробната плоча, каде што пишува - „за българщината“ е вандалски уништен.

AdaptiveThemes