Влез за потребители

Кој е вклучен?

Во овој момент на сајтот има 0 потребители и 1 гостин.

Миладиновци: Български народни песни

Етнографија на Македонија

Македония - Сборник от документи и материали

007

007

Фотографија од училиштето „Гоце Делчев“ во с. Робово, Струмичко, каде првоначално се наоѓал гробот на свештеникот Илија Габровалиев. По ослободувањето на Македонија во 1941 г. синовите на свештеникот, кои живееле во Софија, доаѓаат во с. Робово и поставуваат ограда во училишниот двор.

AdaptiveThemes