Влез за потребители

Кој е вклучен?

Во овој момент на сајтот има 0 потребители и 0 гости.

Миладиновци: Български народни песни

Етнографија на Македонија

Македония - Сборник от документи и материали

БККС излезе со позиција во врска со решението на ICANN

27 мај 2010

Разбирајќи ја големата важност за присуство на бугарската азбука во глобалната мрежа на интернет технологиите за распространување на бугарската култура во меѓународен план, Бугарскиот културен клуб - Скопје (БККС) излезе со позиција во врска со решението на ICANN да ја откаже употребата на симболот „бг“ за бугарски домејн.

Во писмо испратено до г-н Александар Цветков, министер за транспорт, информациони технологии и врски на Република Бугарија, БККС констатира дека симболот „бг“ не само што има широка општествена поткрепа, но и претставува своеобразна „бугарска културна марка“ во поширока смисла. БККС го охрабрува министерството за решителна акција со цел ICANN да го преразгледа своето решение и да ги уважи бугарските аргументи.

Целиот текст на писмото е даден подолу, а може да го симнете ако притиснете тука.

Скопие, 27 май 2010

ДО:
Г-Н АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ
МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ул. „Дякон Игнатий“ № 9
София 1000, България

ОТНОСНО: Регистрация на български домейн на кирилица

Уважаеми господин ЦВЕТКОВ,

Българският културен клуб – Скопие (БККС) е сдружение на граждани в Република Македония, учредено и регистриранo през м. май 2008г. Организацията има местни клонове в няколко града в Република Македония. Нашата цел е да работим за възраждане и утвръждаване на ценностите на българската култура в Република Македония в духа на общоевропейските принципи.

През м. февруари тази година с особено внимание и радост научихме, че Република България подава молба до ICANN за регистрация на национален домейн на кирилица, която е една от четирите официални азбуки в Европейския съюз. Тази своевременна стъпка осигурява присъствие на българската азбука в глобалната мрежа на интернет технологиите, възможности за утвръждаване и разпространяване на българската култура в международен план, както и начин за свръзване на хиляди българи по света.

Дълбоко сме разочаровани от решението на ICANN да откаже използването на символа „бг“ като възможно най-подходящия български домейн, отговарящ на дългогодишно утвърдена и широко популярна традиция, имайки предвид международния код на българската държава (BG). Символът „бг“ не само че има широка обществена подкрепа, но и представлява своеобразна „българска културна марка“ в по-широк смисъл.

Поради тези причини, ще Ви бъдем много признателни ако предприемете всички възможни стъпки ICANN да уважи българските аргументи и да преразгледа решението си за регистрацията на името „бг“. Eдна решителна реакция от Ваша страна може да постигне наистина много, за което ще имате и пълната подкрепа на Интернет общността.

БККС остава на Ваше разположение за оказване на всякакво необходимо съдействие в рамките на възможностите си.

С дълбоко уважение,

ЛАЗАР МЛАДЕНОВ
Председател на БККС

AdaptiveThemes