Влез за потребители

Кој е вклучен?

Во овој момент на сајтот има 0 потребители и 0 гости.

Миладиновци: Български народни песни

Етнографија на Македонија

Македония - Сборник от документи и материали

Статија во списание „България-Македония“ за г-н Мирослав Ризински

2 јуни 2010

Во списанието „България-Македония“ бр. 2 од 2010 година е публикувана статија на г-н Евгениј Еков, поранешен амбасадор на Бугарија во Молдавија, во која е дадена хронологија и детали околу несправедливиот судски процес против г-н Мирослав Ризински, член на Управниот одбор на БККС.

AdaptiveThemes