Влез за потребители

Кој е вклучен?

Во овој момент на сајтот има 0 потребители и 0 гости.

Миладиновци: Български народни песни

Етнографија на Македонија

Македония - Сборник от документи и материали

БАН благодари на БККС

7 декември 2010


Българска академия на науките, основана през 1869 г.

Председателят на Българската академия на науките (БАН) академик Никола Съботинов е изпратил благодарствено писмо до председателя на "Българския културен клуб" - Скопие (БККС) г-н Лазар Младенов, изразяващо презнателност за подкрепата на БККС във връзка със сложната ситуация, пред която е изправена Българската академия на науките. По-долу даваме пълния текст на писмото:

Уважаеми г-н Младенов,

Изключително Ви благодаря за Вашата подкрепа във връзка със сложната ситуация, пред която е изправена Българската академия на науките.

Всички ние, които сме разтревожени за бъдещето на науката и на следващите поколения изследователи, искрено се надяваме, че широката международна подкрепа, изразена от нашите партньори и приятели ще допринесе за това българското правителство да преосмисли своята политика по отношение на академичната общност в България.

Отправям своите най-добри пожелания към Вас и към членовете на Вашето Сдружение на граждани "Български културен клуб - Скопие".

С уважение,

акад. Никола Съботинов
Председател
Българска академия на науките

Оригинал на писмото в PDF

AdaptiveThemes