Влез за потребители

Кој е вклучен?

Во овој момент на сајтот има 0 потребители и 0 гости.

Миладиновци: Български народни песни

Етнографија на Македонија

Македония - Сборник от документи и материали

Отзвук в медиите относно становищтето на БККС за БАН

23 ноември 2010

Становището на „Българския културен клуб" - Скопие (БККС) в подкрепа на Българската академия на науките (БАН) има голям отзвук в българските медии. Публикации може да се прочетат в Актуално, Money, Днес+, Cross, Дневник, BNews, Грамофона, Бургас Новините, Дума, Новини Dir.bg. Становището може да се прочете и на интернет страницата на БАН.

AdaptiveThemes