Влез за потребители

Кој е вклучен?

Во овој момент на сајтот има 0 потребители и 0 гости.

Миладиновци: Български народни песни

Етнографија на Македонија

Македония - Сборник от документи и материали

Консултативна средба во Инфо-центарот на ЕУ

2 декември 2010

Делегацијата на Европската унија организираше формална консултативна средба со граѓански организации со цел да се разменат гледишта и предлози за Годишната национална оперативна програма 2011 (2011 National Annual Operational Programme) во рамките на компонентата I од IPA програмата (IPA Component I – Transition Assistance and Institution Building (TAIB)).

AdaptiveThemes