Влез за потребители

Кој е вклучен?

Во овој момент на сајтот има 0 потребители и 0 гости.

Миладиновци: Български народни песни

Етнографија на Македонија

Македония - Сборник от документи и материали

Позиция на БККС относно ксенофобските действия на холандската крайна десница и изявлението на МВнР

13 февруари 2012


Министерство на външните работи на Република България (снимка: вестник "Дневник")

Българският културен клуб – Скопие (БККС) решително осъжда ксенофобските действия на ултрадясната Партия на свободата в Нидерландия, организирала специален сайт, насърчаващ холандските граждани да се оплакват срещу граждани на Европейския съюз от новите страни-членки и особено срещу българи и румънци. БККС изразява съжаление, че действията на подобни политически субекти забавят присъединяването на България и Румъния към Шенгенското пространство, независимо от изпълнението на техническите критерии за членство.

По този повод БККС изразява пълна солидарност с позицията на Министерството на външните работи на Република България, че е напълно неприемливо една от държавите-основателки на ЕС да толерира насаждането на омраза, дискриминация и ксенофобия, което противоречи на Хартата и на основните правила на ЕС. БККС изразява задоволство, че МВнР най-после се реши да реагира по случай, където честта, достойнството и правата на българските граждани и българите по света са драстично нарушени.

Същевременно БККС изразява учудване по повод на заявлението на говорителката на МВнР Весела Чернева (предадено чрез БТА и БНР), че "Българската държава обмисляме вариант да сезира Европейския омбудсман, евентуално Европейската комисия, също така, ако се налага, този въпрос да бъде обсъден на Европейски съвет". Както е добре известно, Европейският омбудсман се занимава изключително с прояви на лошо управление (административни нарушения и грешки) само в рамките на европейските институции и органи, но не и в администрацията и институциите на отделните страни-членки на ЕС. Толкова висши служители на МВнР не може да не са наясно с ролята и функциите на Европейския омбудсман и затова приемаме, че вероятно става дума за неправилно предаване на изявлението от страна на медиите.

Лазар МЛАДЕНОВ
Председател на БККС

AdaptiveThemes