Влез за потребители

Кој е вклучен?

Во овој момент на сајтот има 0 потребители и 0 гости.

Миладиновци: Български народни песни

Етнографија на Македонија

Македония - Сборник от документи и материали

БККС за доклада на комисар Фюле: Президентът Георге Иванов никога не ни е посещавал, нито се е срещал с нас

19 април 2013

Членовете и симпатизантите на Българският културен клуб – Скопие (БККС) се запознаха с наскоро публикувания Доклад на Еврокомисията до Европейския парламент и Съвета на Европа относно "Бившата Югославска Република Македония: Имплементация на реформите в рамките на присъединителния диалог на високо равнище и промоция на добросъседските отношения" (от 16 април 2013г.), обръщайки специално внимание на стр. 11 от доклада, където се твърди, че "Президентът Иванов предприе редица инициативи, включително посещение на Българския културен клуб и присъствие на тържествата за Националния празник (на Република България)".

БККС е крайно изненадан от такова невярно твърдение в официален доклад на Европейската Комисия. По този повод ръководството на БККС отговорно заявява, че до този момент Президентът на Република Македония Георге Иванов нито е посещавал, нито се е срещал с Българския културен клуб, а публикуваната информация абсолютно не отговаря на истината!

Държавното ръководство на Република Македония (включително президентът Иванов) винаги е било канено да присъства на организираните от БККС прояви, но, за съжаление, досега висш македонски представител не се е отзовавал на тези покани. В замяна на това, медиите в страната напълно игнорират или създават атмосфера на враждебност спрямо инициативите за добросъседство на БККС. Последен пример за такъв подход беше неотдавнашният Народен събор в гр. Смилево, организиран от БККС във връзка с годишнината от Илинденско-Преображенското въстание.

БККС недоумява кой и защо заблуждава Европейската Комисия и лично комисар Фюле за реалната ситуация в Република Македония и състоянието на добросъседските отношения със съседните страни-членки на ЕС? Остава само да се надяваме, че останалите факти в свръх-оптимистичния доклад, представен на Европарламента от г-н Щефан Фюле, притежават по-голяма степен на достоверност.

Лазар Младенов
Председател на БККС

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Report from the Commission to the European Parliament and the Council "The Former Yugoslav Republic of Macedonia: Implementation of Reforms Within the Framework of the High Level Accession Dialogue and Promotion of Good Neighbourly Relations"

AdaptiveThemes