Влез за потребители

Кој е вклучен?

Во овој момент на сајтот има 0 потребители и 0 гости.

Миладиновци: Български народни песни

Етнографија на Македонија

Македония - Сборник от документи и материали

БККС изпрати писмо до премиера Орешарски

26 юли 2013


Проф. Пламен Орешарски, министър-председател на България

Председателят на Българския културен клуб - Скопие (БККС) Лазар Младенов изпрати специално писмо до министър-председателя на България Пламен Орешарски по повод предстоящата среща с премиера на Р. Македония Никола Груевски, която ще се състои в неделя, на 28 юли.

По-долу даваме пълния текст на писмото:

ДО:
ПРОФ. ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТНОСНО: Предстоящата среща между министър-предателите на Република България и Република Македония

Уважаеми господин Министър-Председател,
Драги професор ОРЕШАРСКИ,

Българският културен клуб – Скопие (БККС) обединява граждани на Република Македония, запазили българските си корени през вековете и гордеещи се с богатото културно наследство на нашите български предци от македонските земи (http://www.bkks.org).

По време на цялото ни петгодишно съществуване, БККС работи усилено за установяване на върховенството на закона, спазването на човешките права и свободата на словото в Р. Македония, както и за изграждане на добросъседски отношения със съседните страни и най-вече с Република България. Както е известно, изпълняването на тези критерии е задължително условие за успешно приобщаване на Република Македония към европейското семейство.

БККС поддържа оперативна комуникация с отговорни представители на Еврейската комисия, Европейския парламент, ЮНЕСКО, неправителствени организации в САЩ и Канада и много други. Работим в тясна координация с български евродепутати и сме имали работни срещи с бивш премиер и външен министър на Република България. Представители на ръководството на БККС са получавали нееднократно държавни награди и отличия на Република България за патриотична дейност. Заради пробългарската си дейност, един от членовете на нашето ръководство изтърпя тригодишно политическо затворническо в Р. Македония по скалъпено обвинение.

Според нас, директният диалог на най-високо държавно равнище е от изключителна важност за нормализиране на отношенията между България и Македония. Същевременно, българското държавно ръководство би трябвало да разграничава обикновените македонски граждани от македонските власти. България трябва да намери начин за директна комуникация с македонските граждани (мнозина от които са вече и български граждани), без посредничеството на ретроградни представители на войнстващия македонизъм, които превърнаха населението на страната в заложник на една безумна антибългарска и антиевропейска политика. Нека да не забравяме, че през последните години близо 120 000 граждани на Р. Македония пожелаха и получиха българско гражданство на основание на деклариран български етнически произход.

Подписването на договор за добросъседство между двете държави трябва да бъде необходимо условие за да се подкрепи Р. Македония при получаване на дата за започване на преговори за присъединяване към ЕС. Договорът би трябвало да се базира на Общата декларация на двете правителства от 1999г. като включва следните съществени елементи:

• Р. Македония трябва да признае общия исторически корен на славянското население в двете държави, включително в учебниците, от които трябва да се премахне всичко, което насажда омраза спрямо българския народ.

• Трябва да се поеме ясен и категоричен ангажимент за съхраняване на българското културно-историческо наследство, включително за запазване и възстановяване на военните паметници и гробища на територията на Р. Македония. Да се преустанови практиката на фалшификации на българския характер на това културно-историческо наследство!

• Незабавно да се преустанови преследването и дискриминацията на македонските граждани, които се чувстват българи по националност (психически и морален тормоз, уволнения, скалъпени съдебни процеси, арести и затвор по политически причини).

• Да се прекрати езикът на омразата и всички форми за неговата директна и индиректна подкрепа от страна на държавната власт.

• Македонското ръководство да преустанови политиката на умишлен икономически и духовен изолационизъм спрямо Република България като даде зелена светлина и приоритет на ключовите инфраструктурни проекти между двете страни – железопътната линия между Скопие и София, Коридор №8, трансграничните сухопътни и въздушни връзки. На фона на гигантските финансови разходи за мегаломанския проект „Скопие 2014“, блокирането на строежа на пътна инфраструктура към Република България не може да има никакво логично обяснение, освен липса на добронамереност и политическа воля за доизграждането й.

Както и досега, БККС енергично ще подкрепя евроинтеграцията на Република Македония и ще съдейства за разгръщане на добросъседски отношения с България във всички области на живота.

Надяваме се, че горепосочените съображения ще бъдат взети предвид в предстоящата Ви среща с министър-председателя на Р. Македония г-н Никола ГРУЕВСКИ. Винаги сме на Ваше разположение за предоставяне на допълнителна информация и конкретна документация, които може да са Ви необходими. Готови сме и за работна среща с Вас, на която можем да обсъдим по-подробно повдигнатите по-горе въпроси.

С уважение:

Лазар МЛАДЕНОВ
Председател на БККС

AdaptiveThemes