Влез за потребители

Кој е вклучен?

Во овој момент на сајтот има 0 потребители и 0 гости.

Миладиновци: Български народни песни

Етнографија на Македонија

Македония - Сборник от документи и материали

БККС призовава председателя на ДАБЧ незабавно да подаде оставка

28 февруари 2015


БККС обжалва скандална заповед на и.д. председател на ДАБЧ и го призовава незабавно да подаде оставка от заеманата длъжност

Българският културен клуб – Скопие (БККС) подаде жалба в Административния съд – София против самоволните действия на Димитър Владимиров, изпълняващ длъжността председател на Държавната агенция на българите в чужбина (ДАБЧ), с чиято неправомерна заповед БККС и Културно-информационния център на българите в Сърбия (КИЦ-Босилеград) бяха грубо и незаконно заличени от регистъра на организациите на българи, живеещи извън Република България. С тази безумна заповед Владимиров прекратява статута на БККС и КИЦ-Босилеград като български организации по смисъла на Закона за българите, живеещи извън Република България (ЗБЖИРБ).

БККС е организация, която от 2008г. работи активно за възраждане на българското национално съзнание в Р. Македония, провежда събития в подкрепа на българските наука, култура, изкуство и традиции в Р. Македония, както и отбелязване на български национални празници и годишнини от значими събития от българската история. За постигане на родолюбивите си цели, БККС тясно взаимодейства с Европейската комисия, Европейския парламент, ЮНЕСКО и особено с българските представители в тези организации. Ръководството на БККС е провело работни срещи с български министър-председатели, министри на външните работи и сътрудничи редовно с голяма част от българските европарламентаристи. Всичко това ярко демонстрира доверието, с което се ползва БККС в българските и международните институции.

В жалбата си до Административния съд – София, БККС изтъква редица неоснователни действия на и.д. председателя на ДАБЧ, с които системно се нарушават Административно-процесуалния кодекс (АПК) и ЗБЖИРБ. Прекъсвайки връзките с БККС, ДАБЧ грубо нарушава разпоредбите на ЗБЖИРБ, че „българската държава подкрепя организации на българите извън Република България, чиято дейност е насочена към съхраняване и развитие на българската езикова, културна и религиозна традиция“. Владимиров и неговите сътрудници оповестяват заличаването на БККС на интернет страницата на ДАБЧ още същия ден, в който публикуват заповедта, без да се изчака законния срок за обжалване. Този самоволен акт е не само в пълно противоречие с АПК, но и дълбоко уронва престижа на БККС сред населението в Р. Македония. БККС подчертава категорично, че жалбата на БККС спира изпълнението на заповедта на и.д. председател на ДАБЧ до решението на съда, поради което съобщението, публикувано понастоящем на интернет страницата на ДАБЧ, е с невярно съдържание и следва да се премахне незабавно. В жалбата си, БККС моли Административния съд – София да се анулира скандалната заповед на Владимиров, характеризирайки я като недопустим административен произвол.

Председателят на ДАБЧ с назидателен тон се опитва да принуди чуждестранни юридически лица и неправителствени организации да променят уставите си така, че да предвиждат „етнически чисто“ членство в тези български организации. Това е в пълно противоречие на чл. 11 („Свобода на сдружаванията и събиранията“) и чл. 14 („Забрана на дискриминацията“) от Европейската конвенция по правата на човека (ЕКПЧ), както и конституциите на Р. Македония и Р. България. Уставът на БККС е в абсолютно съответствие с ЕКПЧ, тъй като в чл. 13 от устава на организацията изрично е предвидено, че член може да бъде „всяко лице, което приема целите, задачите, методите и ценностите на организацията“. Чл. 7 от устава на БККС дефинира целта на организацията като „подпомагане на мултикултурната толерантност съгласно съвременните цивилизационни стремежи за изграждане на ново общество в една обединена в Европейския съюз Европа“, както и „поощряване върховенството на закона, спазването на човешките права и демократичните практики“. Административни експерименти с устава на БККС са недопустими, тъй като може да дадат добър повод на недоброжелателите му за ликвидиране на организацията.

Пред чуждите власти заличаването на БККС от регистъра на ДАБЧ представлява демонстративен отказ на институциите на българската държава да закрилят българите в Р. Македония, което стимулира продължаване и задълбочаване на репресиите срещу гражданите с изявено българско съзнание от страна на македонските държавни власти. БККС напомня, че членове на БККС са осъждани и са лежали в затвора по скалъпени обвинения, били са уволнявани от работа, подлагани са на тежък тормоз и дискриминация заради българското им самосъзнание и принадлежността им към БККС. Действията на и.д. председател на ДАБЧ по същество стимулират властите в Скопие да продължат репресиите срещу БККС.

Ето защо, БККС призовава и.д. председател на ДАБЧ Владимиров незабавно да поеме отговорност за вредните си действия като подаде оставка от заеманата длъжност и се откаже от кандидатурата си за нов председател на ДАБЧ. За БККС е шокиращо и недопустимо председател на ДАБЧ да прекъсва с лека ръка тясното взаимодействие и партньорски отношения между българските институции и патриотични организации на българи, живеещи извън Родината, изграждани с години, труд и последователност. Още по-скандални са ултиматумите на Владимиров БККС да въведе дискриминационни и антидемократични принципи в своя устав и практическа работа.

БККС отправя отново настоятелна молба и апел към министър-председателя Бойко Борисов да бъде назначен нов председател на ДАБЧ, който да има добронамерено а не командно-административно отношение към българските общности в чужбина, горещо патриотично чувство, дипломатически такт, уважение към закона и държавническа отговорност. БККС с нетърпение очаква да взаимодейства възможно най-скоро с ново компетентно ръководство на ДАБЧ.

AdaptiveThemes