Влез за потребители

Кој е вклучен?

Во овој момент на сајтот има 0 потребители и 7 гости.

Миладиновци: Български народни песни

Етнографија на Македонија

Македония - Сборник от документи и материали

БККС и министър Захариева обсъдиха масовите откази на кандидатури за българско гражданство

9 юни 2016 г.


БККС на среща с министър Захариева

По повод масовите откази за предоставяне на българско гражданство на кандидати от Република Македония, „Български културен клуб“ - Скопие (БККС) реализира поредица от инициативи за защита законните права и интереси на своите членове.

Една от тях беше проведената на 03.06.2016г. в Министерството на правосъдието среща с министър Екатерина Захариева и ръководствата на организациите, вписани в регистъра на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) по смисъла на Закона за българите, живеещи извън Република България. Срещата беше организирана със съдействието на д-р Андрей Ковачев – евродепутат от ПП „ГЕРБ“.

По време на разговорите с министър Захариева и нейния екип, представителите на БККС изразиха сериозната си загриженост от създаваните в последно време затруднения в процеса по придобиване на българско гражданство, свързани с непризнаването на издаваните съгласно закона удостоверения от БККС и последващите от това масови прекратявания на преписките за българско гражданство. Отказите не са достатъчно добре мотивирани и обосновани с оглед изискванията на закона, а в други случаи се формализират прекалено изискванията за доказване на произход. Дружествата изложиха пред министър Захариева проблемите, с които се сблъскват в процеса по кандидатстване за придобиване на българско гражданство. Предложенията им бяха подкрепени и от евродепутата Ковачев.

Министър Захариева пое ангажимент в най-кратък срок да бъдат преразгледани преписките, за които бяха посочени конкретни примери за нарушения от страна на дирекция „Българско гражданство”. Изразена бе и пълна подкрепа относно използваният от БККС научно експертен подход за удостоверяване на български произход чрез статистиката на Васил Кънчов за етническият състав на населението в Македония, призната от международната Карнегиева анкетна комисия, както и данните на секретаря на Българската екзархия Димитър Мишев. Беше прието предложението на представителите на БККС да се поддържа постоянен контакт между служителите на МП, ангажирани в процеса за придобиване на българско гражданство и организациите, с цел съгласуване на позициите и недопускане на незаконосъобразни откази в бъдеще.

По повод представени в ДАБЧ фалшифицирани удостоверения от неизвестни лица, БККС е сезирал Административната прокуратура - гр. София с настояване да се разкрият извършителите, с което да се предотвратят и опитите за дискредитиране на организацията.

AdaptiveThemes