Влез за потребители

Кој е вклучен?

Во овој момент на сајтот има 0 потребители и 0 гости.

Миладиновци: Български народни песни

Етнографија на Македонија

Македония - Сборник от документи и материали

БККС проведе успешна среща със заместник-министри на Министерството на правосъдието относно масовите откази за българско гражданство

11 юни 2016 г.


БККС проведе успешна среща със заместник-министри на Министерството на правосъдието

На 09.06.2016 г. представители на „Български културен клуб“ – Скопие (БККС) проведоха среща със заместник-министрите на правосъдието г-жа Петя Тянкова и г-жа Вергиния Мичева-Русева. Тема на водените разговори бяха някои детайли относно процедурата за придобиване на българско гражданство по произход на кандидати от Република Македония.

Постигната бе договореност за изпълнение от страна на БКСС на допълнителни изисквания с оглед по-коректното и нагледно формулиране на доказателствата в издаваните удостоверения за български произход.

От Министерството на правосъдието бе изразено принципно положително становище да се ползват като доказателства данните от международно признатия научен труд на видният български географ и политик Васил Кънчов „Македония. Етнография и статистика“, които дават най-вярна картина за етническия характер на населението в Македония.

Договорена бе и възможността за възобновяване на производството по прекратените досега преписки за българско гражданство след извършване на корекции и внасяне на допълнителни данни за българския произход на кандидатите.

Срещата със заместник-министрите на правосъдието протече в дух на диалогичност, добронамереност и желание за взаимно обсъждане и решение на всички проблеми и в бъдеще.

БКСС изразява своето удоволетворение от постигнатите договорености и смята, че проведената среща е положителен пример за ползотворно родолюбиво партньорство между българските държавни институции и организациите на българи в Република Македония.

AdaptiveThemes