Влез за потребители

Кој е вклучен?

Во овој момент на сајтот има 0 потребители и 0 гости.

Миладиновци: Български народни песни

Етнографија на Македонија

Македония - Сборник от документи и материали

Писмо на председателя на Европейския парламент до „Българския културен клуб“ – Скопие

12 август 2011


Проф. Йержи Бузек, председател на Европейския парламент

Председателят на „Българския културен клуб“ – Скопие (БККС) Лазар Младенов е получил писмо от председателя на Европейския парламент проф. Йержи Бузек относно случая с македонския българин г-н Миле Йованоски, уволнен от работа в Република Македония поради българския си произход, самосъзнание и гражданство.

В писмото се изразява силната ангажираност на Европейския парламент за спазване на основното човешко право на равно третиране, гарантирано чрез международни и европейски правни инструменти. Председателят Бузек подчертава необходимостта страните-кандидатки за членство в ЕС да разрешат ключови проблеми относно върховенството на закона и стриктното спазване на Копенхагенските критерии.

Професор Бузек напомня също Резолюцията на Европейския парламент от 7 април 2011г. относно прогреса на Бившата Югославска Република Македония, с която Парламентът прозовава македонското правителство „да поддържа всеобхватен диалог между етническите общности” и „надлежно да отчете чувствителността на всички общности и малцинства".

В края на писмото си до БККС председателят Бузек уверява, че „Европейският парламент ще продължи да насърчава прогреса на междуетническото сътрудничество и доверие в Бившата Югославска Република Македония и да призовява всички политически лидери да се борят срещу дискриминационните практики".

Приложения:
1. Оригинал на писмото (на английски език).
2. Прес-съобщение за медиите в Р. Македония.

AdaptiveThemes